อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Friday, 06 December 2019 Written by ปิโยรส

25 พฤศจิกายน 2562

คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 366