วันพ่อแห่งชาติ 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Wednesday, 18 December 2019 Written by ปิโยรส

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะบุคลากรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในอำเภอจตุรพักตรพิมาน

ทำพิธีถวายบังคมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ที่ทำการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 318