SLIDESHOW CK : No items found.

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Thursday, 14 June 2018 Written by krunuii

 

ในวันที่ 14 มิถุนายน  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและบูชาพระคุณของคุณครูที่พร่ำสอนวิชาให้กับลูกศิษย์ 

 

<<<ภาพกิจกรรม>>>


 

Hits: 608