SLIDESHOW CK : No items found.

วันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Sunday, 12 August 2018 Written by krunuii

     ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจตุรุพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โดมที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยมีนายธรรมนูญ  แจ่มใส  นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 649