SLIDESHOW CK : No items found.

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Friday, 17 August 2018 Written by krunuii

          เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

          โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยมี ผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก อีกหลายกิจกรรม

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 753