SLIDESHOW CK : No items found.

เหย้าเยือนเพื่อนรัชดา ประจำปี 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Monday, 27 August 2018 Written by krunuii

 

      ในระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเหย้าเยือนเพื่อนรัชดา ประจำปี 2561 โดยปีนี้ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อ.ปง จ.พะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  ซึ่งในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมสัมนาวิชาการ มอบโล่และเกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น, ครูดีศรีรัชดา, ครูที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ, ครูผู้เกษียณอายุราชการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อหนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา โดยนายมนต์ชัย  ปานธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา

      ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของคณะครูในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณฯ ในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก และร่วมรับประทานอาหาร พบปะสังสรรค์ ภายในงานเต็มไปด้วยมิตรภาพ ความเป็นกันเอง ความสนุกสนาน ของพี่น้องรัชดาภิเษก

[กิจกรรมระหว่างเดินทาง] [ภาพกิจกรรมสัมมนาวิชาการ] [ภาพกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณ]


 

Hits: 639