อบรมประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Friday, 05 October 2018 Written by krunuii

        ในวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ โดยมีท่าน ดร.อัมพร  กุลาเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สพม.27 เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ และในกิจกรรมช่วงเช้าได้รับเกียรติจากท่านภิญโญ  ศรีม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 296