น.ส.พรนิภา ชูตรี ม.6/7
เหรียญทองแดง มวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติครั้งที่46 "เจียงฮายเกมส์"
น.ส.ภานุมาศ สุตะโท ม.6/9
นักชกมวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติครั้งที่46 "เจียงฮายเกมส์"

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Wednesday, 09 January 2019 Written by krunuii

ในวันที่ 8 มกราคม 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  และคณะ เดินทางมาประชุม และเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 83