SLIDESHOW CK : No items found.

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Wednesday, 09 January 2019 Written by krunuii

ในวันที่ 8 มกราคม 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  และคณะ เดินทางมาประชุม และเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 559