กิจกรรมวันครูแห่งชาติครั้งที่ 63

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Thursday, 17 January 2019 Written by krunuii

ในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จึงได้ร่วมกับโรงเรียนในอำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดพิธีรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และได้มอบรางวัลแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น และ ครูผู้เสียสละ ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 473