ค่ายคุณธรรมปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Thursday, 31 January 2019 Written by krunuii

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้นำนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เข้าค่าย"คุณธรรมปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์" ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2562

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 681