กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Monday, 11 February 2019 Written by krunuii

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมสำหรับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่ส่่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในป่าและธรรมชาติ การทบทวน กฏและคำปฏิญาณของลูกเสือ ตลอดจนการทำกิจกรรม ร่วมกัน อา่ทิเช่น กิจกรรมรอบกองไฟ ฐานผจญภัย และ เดินทางไกลเป็นต้น ในคืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมหน้ากองไฟ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ นายเพิ่ม นาก้อนทอง เป็นผู้กำกับกองลูกเสือและเป็น ประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

Hits: 615