วิ่งเพื่อการศึกษา CPR Minimarathon2019
เชิญชวนทุกท่านร่วมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ในวันที่ 13 เมษายน 2562
เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Thursday, 14 March 2019 Written by krunuii

รายชื่อนักเรียนที่มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

นักเรียนที่มารายงานตัว ลำดับที่ 1- 36   ให้นำผู้ปกครองตามกฎหมายและเอกสาร มามอบตัวและประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ อื่น ๆ 

ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก   ในวันที่  16 มีนาคม พ.ศ.  2562 เป็นต้นไป หากไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์

[รายชื่อ ม.1 ] [ รายชื่อ ม.4]


 

Hits: 119