กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Category: ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ Published: Tuesday, 08 May 2018 Written by krunuii

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก มีบุคลากร จำนวน    123   คน โดยแบ่งเป็น

รวม 123
ตำแหน่ง จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3
ครู 99
พนักงานราชการ 9
ครูอัตราจ้าง 8
ครูต่างประเทศ 3

 

 

 

 

Hits: 396