กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Sunday, 18 August 2019
Written by krunuii

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ณ บริเวณ โดมเฉลิมพระเกียรติ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวิชกาการทางด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายเพิ่ม  นาก้อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]


 

วันแม่แห่งชาติ ปี2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Sunday, 18 August 2019
Written by krunuii

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562เวลา 08.30น.โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2562 ภายในงานมีพิธีถวายพานพุ่ม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถพันปีหลวง กิจกรรมลูกไหว้แม่ และมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่นประจำปี 2562

[ภาพกิจกรรม]


 

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 07 August 2019
Written by ปิโยรส

31 กรกฎาคม 2562

เวลา 13.00น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมารัชดาภิเษก

ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ อาทิ เช่น การแสดงละคร การประกวดแต่งกลอน และ วาดภาพเป็นต้น

[ภาพกิจกรรม]

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 07 August 2019
Written by ปิโยรส

31 กรกฎาคม 2562

เวลา 08.30น. พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ภายในงานตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

ร่วมวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

[ภาพกิจกรรม]

โครงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 07 August 2019
Written by ปิโยรส

19 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 น. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมอบรมโครงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษาต้นแบบ

ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]

วันเข้าพรษา ประจำปี 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 07 August 2019
Written by ปิโยรส

12 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00น. ตัวแทนคณะครูและนักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เนื่องในวันเข้าพรษา ประจำปี 2562 โดยเดินทางไปตามวัดต่างๆในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน

เพื่อทำบุญและถวายผ้าอาบน้ำฝน แด่พระสงฆ์ พร้อมกันนี้นักเรียนร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์กับทางวัด

[ภาพกิจกรรม]

การประเมิน SCQA

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 19 July 2019
Written by ปิโยรส

9 กรกฎาคม 2562

การประเมิน SCQA

เวลา 09.00 น. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA

ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 

และ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมให้กำลังใจในการรับการประเมิน

[ภาพกิจกรรม]