SLIDESHOW CK : No items found.

งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 4

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Tuesday, 27 August 2019
Written by ปิโยรส

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะศิลปะ และเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 4

ณ ศูนย์ศิลป์เมืองหงส์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

ติดต่อสอบถามและสมัคร ได้ที่ คุณครูพิศมัย 085-7386784 ,คุณครูสมดิจ 085-7840044 และคุณครูหนูคาร 062-2581085

[เกณฑ์การประกวด/ใบสมัคร]

เหย้าเยือนเพื่อนรัชดา 62@ขลุงรัชดาภิเษก

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 23 August 2019
Written by krunuii

 

       ในระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเหย้าเยือนเพื่อนรัชดา ประจำปี 2562 โดยปีนี้ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อ.ขลุง จ.จันทบุรี เป็นเจ้าภาพ ซึ่งในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมสัมนาวิชาการ มอบโล่และเกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น, ครูดีศรีรัชดา, ครูที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ, ครูผู้เกษียณอายุราชการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงแรมนิวทราเวลลอจ อ.เมือง จ.จันทบุรี

      ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของคณะครูในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณฯ ในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก และร่วมรับประทานอาหาร พบปะสังสรรค์ ภายในงานเต็มไปด้วยมิตรภาพ ความเป็นกันเอง และความสนุกสนาน ของพี่น้องรัชดาภิเษก

[ภาพกิจกรรม]


 

กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Sunday, 18 August 2019
Written by krunuii

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ณ บริเวณ โดมเฉลิมพระเกียรติ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวิชกาการทางด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายเพิ่ม  นาก้อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]


 

วันแม่แห่งชาติ ปี2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Sunday, 18 August 2019
Written by krunuii

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562เวลา 08.30น.โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2562 ภายในงานมีพิธีถวายพานพุ่ม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถพันปีหลวง กิจกรรมลูกไหว้แม่ และมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่นประจำปี 2562

[ภาพกิจกรรม]


 

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 07 August 2019
Written by ปิโยรส

31 กรกฎาคม 2562

เวลา 13.00น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมารัชดาภิเษก

ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ อาทิ เช่น การแสดงละคร การประกวดแต่งกลอน และ วาดภาพเป็นต้น

[ภาพกิจกรรม]

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 07 August 2019
Written by ปิโยรส

31 กรกฎาคม 2562

เวลา 08.30น. พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ภายในงานตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

ร่วมวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

[ภาพกิจกรรม]

โครงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 07 August 2019
Written by ปิโยรส

19 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 น. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมอบรมโครงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษาต้นแบบ

ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]