ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 18 July 2019
Written by ปิโยรส

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

6 กรกฎาคม 2562

เวลา 13.00น. งานห้องเรียนพิเศษจัดประชุมผู้ปกครอง และพิธีลงนามข้อตกลง MOU่ ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

ณ ห้องประชุมพรหมพิมานโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเพิ่ม นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 18 July 2019
Written by ปิโยรส

6 กรกฎาคม 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เวลา 08.30น. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

และลงนามข้อตกลง MOU ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเพิ่ม นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 03 July 2019
Written by ปิโยรส

1 กรกฎาคม 2562

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เวลา 08.30น. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โดยกองลูกเสือโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เดินสวนสนาม ณ บริเวณโดมเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเพิ่ม นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]

English Camp 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 03 July 2019
Written by ปิโยรส

29-30 มิถุนายน 2562

กิจกรรม English Camp

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมค่าย English Camp

ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน แก่นักเรียนที่เข้าศึกษาใหม่

[ภาพกิจกรรม]

กิจกรรมกิน อยู่ รู้คิด เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 03 July 2019
Written by ปิโยรส

 

27 มิถุนายน 2562

กิจกรรมกิน อยู่ รู่คิด เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

งานห้องเรียนพิเศษได้จัดกิจกรรมกินอยู่ รู้คิด เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน

เพื่อตระหนักถึงการรรักษาสิ่งแวดล้อม และการนำเอาสิ่งของเหลือใช้กลับมารีไซเคิลใหม่

[ภาพกิจกรรม]

พิธีบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู่ 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 28 June 2019
Written by ปิโยรส

26 มิถุนายน 2562

พิธีบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู่

เวลา 08.30น.โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกจัดกิจกรรม พิธีบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู่

ณ บริเวณหน้าอาคาร 4 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเพิ่ม  นาก้อนทอง คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี

[ภาพกิจจกรรม]

อบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการติดพนัน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 28 June 2019
Written by ปิโยรส

25 มิถุนายน 2562

อบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการติดพนัน

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

จัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน

เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาชน

ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

[ภาพกิจกรรม]