SLIDESHOW CK : No items found.

ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Saturday, 29 December 2018
Written by krunuii

ในวันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 ช่วงเช้าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

[ภาพกิจกรรม]


 

กิจกรรมวันคริสต์มาส

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 28 December 2018
Written by krunuii

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมหลากหลายกิจกรรม เช่น ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล  ประกวดซานต้า แซนตี้  ประกวดโฟ้คซอง  ประกวด Cover Dance เป็นต้น

[ภาพกิจกรรม]


 

มอบทุนนักเรียนยากจน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 28 December 2018
Written by krunuii

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดพิธีมอบทุนนักเรียนยากจน ตามนโยบายของ สพฐ.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีท่านผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับทุนนักเรียนยากจน

[ภาพกิจกรรม]


 

สรุปผลการแข่งขัน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68" ระดับภาคอีสาน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 10 December 2018
Written by krunuii

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในทุกกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก และเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 (กลุ่ม 1) ในการแข่งขัน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561

[สรุปผลการแข่งขัน]  


 

5 ธันวา วันสำคัญของปวงชนชาวไทย

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 05 December 2018
Written by krunuii

5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้

1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2.เป็นวันพ่อแห่งชาติ

3.เป็นวันชาติ

4.เป็นวันดินโลก

     ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทย พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย รวมทั้งสิ้น 9 แขนง

     วันที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

[ภาพกิจกรรม 4 ธันวาคม] [ภาพกิจกรรม 5 ธันวาคม]


 

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Saturday, 01 December 2018
Written by krunuii

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาและกรีฑาหลายประเภทด้วยกัน ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561

[ภาพกิจกรรม]


 

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 29 November 2018
Written by ปกาสิต อุ่นทรวง

ในทุกๆ ปี เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการทำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น จะเห็นว่า พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นราฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราชาวไทยควรรำลึกถึงวันวชิราวุธ  เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดพิธีรำลึกถึงวันวชิราวุธ ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายเพื่ม นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธี

ชมภาพกิจกรรม