จตุรฯรัชดา มินิมาราธอน #2

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Saturday, 13 April 2019
Written by krunuii

ในวันที่ 13 เมษายน 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา  " cpr mini marathon 2019 "  ซึ่งได้มีนักวิ่งจากทั่วทุกภูมิภาคได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งอย่างหนาแน่น 

[ภาพกิจกรรม]


 

ประเมินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ครูนรินทร์โชติ บุญญนันท์สิริ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 08 March 2019
Written by krunuii

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 คุณครูนรินทร์โชติ  บุญญนันท์สิริ ได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็น "ครูเชี่ยวชาญ" จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กคศ.

[ภาพกิจกรรมการประเมิน]


 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ61

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 14 February 2019
Written by krunuii

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ"น้องส่งพี่ยินดีด้วยใจ"
[ภาพกิจกรรม มอบประกาศนียบัตร] [ภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ]