SLIDESHOW CK : No items found.

เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ (GP)

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 06 December 2019
Written by ปิโยรส

18-20 พฤศจิกายน 2562 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์

งานห้องเรียนพิเศษได้นำนักเรียนเดินทางไปจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

[ภาพกิจกรรม]

กีฬาภายใน 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 03 October 2019
Written by ปิโยรส

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562

โดยมีนายภิญโญ ศรีม่วง รอง ผอ.เขต สพม.27 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

[ภาพกิจกรรม]

ค่ายวิชาการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 16 September 2019
Written by ปิโยรส

ค่ายวิชาการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

วันที่ 24-31 สิงหาคม 2562 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดค่ายวิชาการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ได้รับเกียรติจากนายเพิ่ม  นาก้อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม ม.2]

[ภาพกิจกรรม ม.5]

งานศิลป์เมืองหงส์ครั้งที่ 4

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 16 September 2019
Written by ปิโยรส

งานศิลป์เมืองหงส์ครั้งที่ 4

วันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดการแข่งขันทักษะทางศิลปะงานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 4 ณ บริเวณศูนย์ศิลป์เมืองหงส์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายภิญโญ ศรีม่วง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธี ภายงานมีการแข่งขันประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพ และประกวดการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมือง พร้อมทั้งกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย

[ภาพกิจกรรม]

กิจกรรมร้อยดวงใจน้อมวันทา บูชาครู

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 13 September 2019
Written by krunuii


วันที่ 11 กันยายน 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมร้อยดวงใจน้อมวันทาบูชาครู เนื่องในวันเกษียณอายุราชการของคณะครู ประจำปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ภายในมีพิธีต้อนรับคุณครู ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึกแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ คณะครูมอบดอกไม้ และร่วมบันทึกภาพเป้นที่ระลึก
[ภาพกิจกรรม]

ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9-15 กันยายน 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 09 September 2019
Written by ปิโยรส

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา ,ตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,500 บาท

รับสมัครระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

[รายละเอียดเพิ่มเติม/ใบสมัคร]

โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 09 September 2019
Written by ปิโยรส

วันที่ 2-3 กันยายน คณะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ได้เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันสร้างสำนึกพลเมือง

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

[ภาพกิจกรรม]