SLIDESHOW CK : No items found.

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 22 November 2018
Written by krunuii

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 กับหน่วยงานราชการในอำเภอจตุรพักตรพิมาน ภายในงานมีการจัดขบวนแห่กระทง คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนัีกเรียน ร่วมเดินขบวน จากที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมานไปยังห้วยกุดแดง และมีการแสดงจากหน่วยงานต่างๆในช่วงเวลา 18.00น.

[ภาพกิจกรรม]

ต้อนรับครูมุนิน สิงห์เสนา

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Saturday, 17 November 2018
Written by krunuii

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่


ครูมุนิน  สิงห์เสนา  ครูชำนาญการพิเศษ
ย้ายมาจากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด

[ภาพกิจกรรม]


 

ต้อนรับรองธวัฒน์ชัย สายวิเศษ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 09 November 2018
Written by krunuii

ยินดีต้อนรับท่านรองธวัฒน์ชัย  สายวิเศษ

[ภาพกิจกรรม]


 

วันปิยมหาราช 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Tuesday, 23 October 2018
Written by krunuii

          วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช”  

          โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน พ่อค้า ประชาชน อำเภอจตุรพักตรพิมาน ทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาดอกไม้ ที่พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อย่างพร้อมเพรียง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

[ภาพกิจกรรม]


 

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ณ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Sunday, 14 October 2018
Written by krunuii

 

        โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยการนำของนายเพิ่ม  นาก้อนทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร่วมงานกับอำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

  • เวลาประมาณ 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพุทธมณฑลจตุรพักตรพิมาน
  • เวลาประมาณ 09.00 น. กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ บริเวณสนามพรหมเนรมิต หน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
  • เวลาประมาณ 18.45 น. กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามพรหมเนรมิต หน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

[ภาพกิจกรรม]


 

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 12 October 2018
Written by krunuii

               โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

[ภาพกิจกรรม]


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึก LogBook

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 10 October 2018
Written by krunuii

              โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Logbook) และหลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.21)เพื่อใช้เป็นแนวทางการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูสายงานการสอน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยมีคณะวิทยากรดังนี้

  • นายอธิศ  ไชยคิรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.27  บรรยายในหัวข้อ "การประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)"
  • นางประภาวรรณ  สิทธิเสนา  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  บรรยายในหัวข้อ "หลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.21)เพื่อใช้เป็นแนวทางการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูสายงานการสอน"
  • นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์  ศึกษานิเทศก์ สพม.27  บรรยายในหัวข้อ "การบันทึกการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Logbook)"

[ภาพกิจกรรม]